• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis

Các model máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS hãng GBC - ÚC:
1./ Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS 190 – 900nm (khe thay đổi 0.1 -2nm, bước chuyển: 0.1nm)
Model: CINTRA 4040
2./ Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS 190 – 900nm (khe thay đổi 0.2 -5nm, bước chuyển: 0.1nm)
Model: CINTRA 3030
3./ Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS 190 -1200nm model CINTRA 2020
Model: CINTRA 2020
4./ Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model: Cintra 1010
Model: Cintra 1010

Xem tất cả 4 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
EnglishVietnamese
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300