• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

HITACHI (Nhật Bản)

GIỚI THIỆU HÃNG HITACHI - NHẬT BẢN:

  • Hãng HITACHI - Nhật Bản là tập đoàn đa ngành thuốc nhiều lĩnh vực
  • Với lĩnh vực Khoa học công nghệ, hãng HITACHI - Nhật Bản có các sản phẩm:

(1) Máy phân tích nhiệt thermal analysis systems/calorimeters Hãng HITACHI - Nhật Bản:

https://www.hitachi-hightech.com/global/product_list/?ld=sms1&md=sms1-1

(2) Máy sắc ký lỏng HPLC, sắc ký lỏng khối phổ LCMS, máy sắc ký phân tích Acid amin (Aminoacid) High Performance Liquid Chromatographs (HPLC) / Amino Acid Analyzers (AAA) Hãng HITACHI - Nhật Bản

https://www.hitachi-hightech.com/global/product_list/?ld=sms1&md=sms1-2

(3) Máy quang phổ UVVIS/ NIR/ huỳnh quang FL Spectrophotometers (UV-Vis/NIR, FL) Hãng HITACHI - Nhật Bản:

https://www.hitachi-hightech.com/global/product_list/?ld=sms1&md=sms1-3

(4) Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS Atomic Absorption Spectrophotometers (AAS) Hãng HITACHI - Nhật Bản:

https://www.hitachi-hightech.com/global/product_list/?ld=sms1&md=sms1-4

(5) Máy quang phổ ICP-OES/ICP-MS:

https://www.hitachi-hightech.com/global/product_list/?ld=sms1&md=sms1-5

(6) Máy huỳnh quang tia X XRF Analysis:

https://www.hitachi-hightech.com/global/product_list/?ld=sms1&md=sms1-6

(7) Máy XRF đo độ dày lớp phủ XRF Coating Thickness Measurements:

https://www.hitachi-hightech.com/global/product_list/?ld=sms1&md=sms1-7

(8) X-ray Detectors:

https://www.hitachi-hightech.com/global/product_list/?ld=sms1&md=sms1-19

(9) Máy khối phổ giải hấp Thermal Desorption MS (thiết bị sàng lọc đo Phthalates) HM1000A:

https://www.hitachi-hightech.com/global/product_detail/?pn=ana-hm1000a

(10) Máy chuẩn độ điện thế/ chuẩn độ KF Potentiometric Titrators / Karl Fischer Titrators

https://www.hitachi-hightech.com/global/product_list/?ld=sms1&md=sms1-12

(11) Máy phân tích Thủy ngân Hg Mercury Analyzer

https://www.hitachi-hightech.com/global/product_list/?ld=sms1&md=sms1-13

 

Showing 1–12 of 19 results

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
EnglishVietnamese
Mr. Long 0932 66 44 22