• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

TEKMAR (Mỹ)

  • Công ty Teledyne Tekmar được thành lập 1960; giới thiệu thương mại bộ làm giàu mẫu ​purge and trap concentrator (xục và bẫy) đầu tiên vào năm 1975 cho ứng dụng phân tích các hợp chất hữu cơ VOC;
  • Vào năm 2014, Teledyne Tekmar giới thiệu bộ chuẩn bị mẫu tự động AutoMate-Q40 Automated QuEChERS Sample Preparation Workstation cho phân tích các hợp chất bán bay hơi Semi-Volatile Organic Compounds (SVOC) cho ứng dụng phân tích thuốc bảo vệ thực vật cũng như các ứng dụng khác;

Các sản phẩm của Công ty Teledyne Tekmar:

I/ Hệ thống phân tích hợp chất hữu cơ bay hơi VOC Volatile Organic Compounds (VOC)​​:

1.  Bộ lấy mẫu tự động cho mẫu nước/ đất đá Atomx XYZ với kỹ thuật làm giàu mẫu purge and trap concentrator (xục và bẫy); bộ Atomx XYZ cho chiết tách methanol tự động (automated methanol extraction) cho mẫu đất đá theo phương pháp USEPA Method 5035 (EPA 5035)

Các phương pháp áp dụng cho bộ Atomx XYZ: USEPA 502.1, 502.2, 524.2, 524.3, 524.4, 503.1, 601, 602, 603, 624, 5030, 5035, 8010, 8015, 8020, 8021, 8030, 8240, 8260; ASTM and Standard Methods; Massachusetts VPH and GRO Methods​;

2. Bộ làm giàu mẫu kỹ thuật Purge and Trap AQUATek 100 cho chuẩn bị mẫu tự động đối với mẫu lỏng với kỹ thuật tiêm loop thể tích cố định dùng khí áp suất;

Các tiêu chuẩn áp dụng với kỹ thuật Purge and Trap  AQUATek 100: USEPA 5030 in conjunction with 502.1, 502.2, 524.2, 524.3, 524.4, 503.1, 601, 602, 603, 624, 8010, 8015, 8020, 8021, 8030, 8240, and 8260

3. Bộ làm giàu mẫu kỹ thuật Purge and Trap Lumin Purge and Trap Concentrator cho phân tích hợp chất hữu cơ VOC

Các tiêu chuẩn áp dụng: USEPA 502.1, 502.2, 524.2, 524.3, 524.4, 503.1, 601, 602, 603, 624, 8010, 8015, 8020, 8021, 8030, 8240, 8260; ASTM and Standard Methods; Massachusetts VPH and GRO Methods

4. Bộ HT3™ Static and Dynamic Headspace System cho phân tích VOC ở hàm lượng thấp

Phù hợp các phương pháp: USP <467> (See applications above.);  EPA Method 5021 ; RSK-175​​

5. Versa Automated Headspace Vial Sampler với kỹ thuật Static headspace cho phân tích các hợp chất hữu cơ VOC

Phù hợp các phương pháp: USP <467> (See applications above.) ; EPA Method 5021; RSK-175​​

II/ Máy phân tích tổng cacbon TOC; model: FUSION – model: TORCH – model: LOTIX và bộ đưa mẫu rắn cho model LOTIX; model: LSS Boat - Lotix Solids Sampler

III/ Bộ đưa mẫu AutoMate-Q40 cho phân tích các hợp chất bán hữu cơ SVOC theo kỹ thuật chiết pha rắn QuEChERS cho phân tích thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm;

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 4736 Socialville Foster Road , Mason, OH 45040, USA

Email: tekmarinfo@teledyne.com

Tel: 800.543.​​4461 / Technical Service -800.874.2004

Web: www.teledyne​tekmar.com

Xem tất cả 9 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
EnglishVietnamese
zalo chat
Mr. Long 0932 66 44 22