• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

LABTECH (EU)

 • Máy phân tích AOX theo tiêu chuẩn TCVN 6493:2008 và QCVN 12-MT: 2015/BTNMT
 • Theo thông tư 10 - bộ tài nguyên môi trường - quá trình giám sát, quan trắc hàm lượng halogen hữu cơ dễ hấp thụ (AOX) trong nước thải là yếu tố bắt buộc:
  • Yêu cầu tại Phụ lục 4.1. Phương pháp quan trắc nước thải - Thông Tư 10/2021/TT-BTNMT: “Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường” - Phụ lục 4.1. Phương pháp quan trắc nước thải
  • TCVN 6493:2008: “Chất Lượng Nước – Xác Định Halogen Hữu Cơ Dễ Bị Hấp Thụ”
  • QCVN 12-MT: 2015/BTNMT: “Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Công Nghiệp Giấy Và Bột Giấy”
 • Để đáp ứng cho yêu cầu trên, hiện tại Việt Nguyễn là đại diện phân phối chính thức cúa thiếp bị phân tích AOX theo đúng thiết kế TCVN 6493:2008 (ISO 9562 : 2000)

Các ứng dụng phân tích LABTECH - EU:

 • Phân tích EOX (Extractable Organic Halogens) theo NEN 6402, DIN 38409-H8, DIN 38414-S17.
 • Phân tích POX (Purgeable Organic Halogens) theo DIN 38414-S17, EPA Test Method 9021
 • Phân tích TX (Total Organic Halogens) theo EPA 9076

THAM KHẢO CÁC BÁO GIÁ CẤU HÌNH:

I. Máy phân tích AOX với thao tác dễ sử dụng; theo ISO 9562, DIN EN 9562, DIN 38 414-S18, ASTM D 4744-89, EPA Method 450.1, EPA Test Method 9020, TCVN 6493:2008, TT 10/2021/TT-BTNMT

Xem tất cả 4 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
EnglishVietnamese
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300