• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

   Sản phẩm mới

 • Tủ lạnh âm sâu 690 lít, -60°C đến -86°C

  Model: BMTRU69086
  Hãng: Froilabo - Pháp
  Giá: Liên hệ
 • Tủ đông âm sâu 515 lít, -60°C đến -86°C

  Model: BMTRU51586
  Hãng: Froilabo - Pháp
  Giá: Liên hệ
 • Tủ lạnh âm sâu 340 lít, -60°C đến -86°C

  Model: BMTRU34086
  Hãng: Froilabo - Pháp
  Giá: Liên hệ
 • Ứng dụng máy sắc ký khí GC SCION 456-GC và SCION 436-GC trong lĩnh vực khí – dầu khí 

  Model: 456-GC & 436-GC
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Hệ sắc ký khí GC phân tích thành phần khí thiên nhiên NGA theo GPA 2286

  Model: SCION 456-GC (GPA 2286)
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Hệ sắc ký khí GC phân tích thành phần khí đồng hành RGA theo ASTM D1946

  Model: Đang cập nhật
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Hệ sắc ký khí GC phân tích khí trong dầu biến thế bằng SCION TOGA và Headspace theo ASTM 3612

  Model: SCION 456-GC (ASTM 3612)
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Sắc ký khí GC phân tích nồng độ Benzen trong không khí theo ASTM D3606

  Model: SCION 456-GC (ASTM D3606)
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Sắc ký khí GC phân tích Sắc ký khí xác định hàm lượng Oxy dạng vết LowOx ASTM D7059, D7423, D7754

  Model: SCION 456-GC (ASTM D7059, D7423, D7754)
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Sắc ký khí phân tích thành phần lưu huỳnh trong khí tự nhiên (Sulfur Impurities in Gas Analyzer) theo ISO 19739

  Model: SCION 456-GC (ISO 19739)
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Sắc ký khí GC phân tích thành phần của các hợp chất thơm trong xăng theo ASTM D5580

  Model: SCION 456-GC (ASTM D5580)
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Hệ sắc ký khí phân tích thành phần của oxygenate theo ASTM D4815

  Model: SCION 456-GC (ASTM D4815)
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Hệ sắc ký khí GC phân tích xăng thành phẩm với tiêu chuẩn ASTM D 8071

  Model: SCION 436-GC (ASTM D 8071)
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Hệ sắc ký khí GC phân tích nhiên liệu JET A1 theo ASTM D 8267

  Model: SCION 456-GC (ASTM D 8267)
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Khối block phá mẫu digestion system DigiBlock

  Model: DigiBlock
  Hãng: LABTECH - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống chiết dung môi Solvent Extractor HPSE Gemini

  Model: HPSE Gemini
  Hãng: LABTECH - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống làm giàu cô mẫu tự động MV5

  Model: MV5
  Hãng: LABTECH - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống chiết pha rắn SPE tự động SepLine-S

  Model: SepLine-S
  Hãng: LABTECH - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống sắc ký thẩm thấu GPC AutoClean

  Model: AutoClean
  Hãng: LABTECH - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân 02 số lẻ, chuẩn nội, audit trail, màn hình cảm ứng

  Model: PT 2200C SCS
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ

   Sản phẩm Nổi bật

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
EnglishVietnamese
Mr. Long 0932 66 44 22
zalo chat