• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

   Sản phẩm mới

 • Hệ thống phân tích COD tự động sử dụng titanium dioxide (TiO2) MT30-AutoMax73

  Model: MT30-AutoMax73
  Hãng: MANTECH - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống lấy mẫu không gian hơi PURGE & TRAP kết nối GC/ GCMS SCION

  Model: Evolution Concentrator
  Hãng: EST Analytical - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Bộ đưa mẫu FLEX cho máy sắc ký khí GC SCION tích hợp: lỏng – headspace – SPME

  Model: FLEX
  Hãng: EST Analytical - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Đầu dò khối phổ SCION SQ Premium – máy sắc ký khí khối phổ 01 tứ cực GCMS

  Model: SCION SQ Premium
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Máy sinh khí Nitrogen LCMS 35 lít/ phút; model: Mistral-EVO

  Model: Mistral-EVO
  Hãng: VICI DBS - Thụy Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Máy sinh khí Hydrogen H2 cho máy GCFID, 100ml/ phút

  Model: PG-H2 Plus 100 (code: DB-PHG100-EU)
  Hãng: VICI DBS - Thụy Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Máy sắc ký ion IC phân tích Bromate đầu dò UVVIS Ttheo EPA 317 và EPA 326 model: IONUS

  Model: IONUS (code: 600-0059)
  Hãng: Membrapure
  Giá: Liên hệ
 • Máy sắc ký khí GC SCION 436-GC hãng SCION – Anh

  Model: SCION 436-GC
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Phần mềm Compas CDS điều khiển máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: Compas CDS
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Bộ organizer chứa dung môi SCION 6510 máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: SCION 6510
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Lò cột SCION 6320 có làm lạnh – gia nhiệt Peltier máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: SCION 6230
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Lò cột SCION 6310 máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: SCION 6310
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Bộ lấy mẫu tự động SCION 6220 có làm lạnh Peltier máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: SCION 6220
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Bộ lấy mẫu tự động SCION 6210 máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: SCION 6210
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Bơm dung môi 6 kênh SCION 6110 máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: SCION 6110
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Đầu dò chỉ số khúc xạ RI SCION 6460 máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: SCION 6460
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Đầu dò tán xạ ánh sáng bay hơi nhiệt độ thấp ELSD cho máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: SEDEX LT-ELSD LC
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Đầu dò huỳnh quang DL SCION 6440 máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: SCION 6440
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Đầu dò DAD (PDA) SCION 6430 máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: SCION 6430
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Đầu dò UV SCION 6410 máy sắc ký lỏng cao áp LC6000 hãng SCION

  Model: SCION 6410
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ

   Sản phẩm Nổi bật

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
EnglishVietnamese
zalo chat
Mr. Long 0932 66 44 22