• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

   Sản phẩm mới

 • Hệ thống lấy mẫu pha hơi tự động 12 vị trí mẫu Headspace Sampler, Model: MASTER SHS

  Model: MASTER SHS
  Hãng: DANI - Italia
  Giá: Liên hệ
 • Bộ lấy mẫu bẫy & rửa và không gian hơi tĩnh, Model: Master DHS/P&T

  Model: Master DHS/P&T
  Hãng: DANI - Italia
  Giá: Liên hệ
 • Bộ lấy mẫu pha hơi tự động Static Headspace Sampler, Model: HSS 86.50

  Model: HSS 86.50
  Hãng: DANI - Italia
  Giá: Liên hệ
 • Thiết bị giải hấp nhiệt Thermal Desorption, Model: MASTER TD (code: 0310.600 003)

  Model: MASTER TD (code: 0310.600 003)
  Hãng: DANI - Italia
  Giá: Liên hệ
 • Máy sắc ký khí GC, Model: GC7980

  Model: GC7980
  Hãng: Techomp - Hong Kong
  Giá: Liên hệ
 • Máy quang phổ huỳnh quang, Model: FL970

  Model: FL970
  Hãng: Techomp - Hong Kong
  Giá: Liên hệ
 • Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia, khe phổ thay đổi; Model: UV2600

  Model: UV2600
  Hãng: Techomp - Hong Kong
  Giá: Liên hệ
 • Cân phân tích bán vi lượng 0.01mg/ 0.1g (102/225g)

  Model: ES 125SM-DR
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân phân tích bán vi lượng 0.01mg (125g)

  Model: ES 125SM
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân kỹ thuật 0.01g (6200g)

  Model: Đang cập nhật
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân kỹ thuật 0.01g (4200g), Model: LS 4200C

  Model: LS 4200C
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân kỹ thuật 0.01g (3200g), Model: LS 3200C

  Model: LS 3200C
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân kỹ thuật 0.01g (2200g), Model: LS 2200C

  Model: LS 2200C
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân phân tích bán vi lượng 0.01mg/ 0.1g (102/225g)

  Model: EP 125SM-DR
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân kỹ thuật 0.01g (1200g), Model: LS 1200C

  Model: LS 1200C
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân phân tích bán vi lượng 0.01mg (125g)

  Model: EP 125SM
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân kỹ thuật 0.01g (620g), Model: LS 620C

  Model: LS 620C
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân kỹ thuật 0.01g (320g), Model: LS 320C

  Model: LS 320C
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân kỹ thuật 0.01g (6200g), Model: LX 6200C

  Model: LX 6200C
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ
 • Cân kỹ thuật 0.01g (4200g), Model: LX 4200C

  Model: LX 4200C
  Hãng: PRECISA - Thuỵ Sỹ
  Giá: Liên hệ

   Sản phẩm Nổi bật

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
Mr. Long 0932 66 44 22