• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

   Sản phẩm mới

 • Thiết bị đo độ nhớt Polymer, nhựa tự động

  Model: AVS® 370
  Hãng: SI Analytics – Đức
  Giá: Liên hệ
 • Thiết bị phân tích dòng liên tục CFA 01 kênh (phân tích SO2 trong bia)

  Model: AA500 (Beer SO2)
  Hãng: SEAL ANALYTICAL – Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Thiết bị phân tích dòng liên tục CFA 2 kênh đồng thời (phân tích Nicotin và đường tổng trong thuốc lá)

  Model: AA500 (Tobacco)
  Hãng: SEAL ANALYTICAL – Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Bộ phun cho tấm TLC máy HPTLC SG e1

  Model: SG e1 (part number: BS130.605)
  Hãng: BIOSTEP - Đức
  Giá: Liên hệ
 • Buồng phân tách HPTLC H 100 x 100 mm (H-separating chamber 100x100mm)

  Model: H (partnumer: BS120.151)
  Hãng: BIOSTEP - Đức
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống soi UV với công nghệ LED cho máy HPTLC

  Model: PROVIDOC DD80 (part number: BS147.003) 
  Hãng: BIOSTEP - Đức
  Giá: Liên hệ
 • Máy quét mật độ quang cho máy sắc ký bản mỏng HPTLC

  Model: CD60 (part numer: BS131.800)
  Hãng: BIOSTEP - Đức
  Giá: Liên hệ
 • Bộ đưa mẫu tự động HPTLC Autosampler cho bộ phun mẫu AS30

  Model: BS35 (part number: BS130.510)
  Hãng: 1
  Giá: Liên hệ
 • Bộ phun mẫu bán tự động HPTLC-Applicator AS30

  Model: AS30
  Hãng: BIOSTEP - Đức
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống điện di mao quản CE với các đầu dò UV/Vis; PDA; Laser induced fluorescence (LIF)

  Model: PA 800 Plus
  Hãng: SCIEX - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống điện di mao quản khối phổ CESI 8000 Plus hiệu năng cao

  Model: CESI 8000 Plus
  Hãng: SCIEX - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống điện di mao quản CE phân tích 08 mẫu đồng thời

  Model: BioPhase 8800
  Hãng: SCIEX - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Máy nghiền trộn nghiền bi mini phòng thí nghiệm Mini Mixer/Mill Ball Mill

  Model: 5120 Mixer/Mill®
  Hãng: SPEX - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Máy nghiền trộn nghiền bi 10 gam mẫu High-Energy Ball Mill

  Model: 8000M Mixer/Mill®
  Hãng: SPEX - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Máy nghiền trộn nghiền bi 10 mẫu/ clamp Mixer Mill Dual High-Energy Ball Mill

  Model: 8000D Mixer/Mill®
  Hãng: SPEX - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Máy nghiền mẫu lạnh sâu đến 5 g mẫu Cryogenic Grinder

  Model: 6775 Freezer/Mill®
  Hãng: SPEX - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Máy nghiền mẫu lạnh sâu Cryogenic Grinder đến 100mg

  Model: 6875 Freezer/Mill®
  Hãng: SPEX - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Máy nghiền mẫu lạnh sâu 02 buồng nghiền Dual-Chamber Cryogenic Grinder

  Model: 6875D Freezer/Mill®
  Hãng: SPEX - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Bộ chiết mẫu mẫu không gian hơi Zero Headspace ZHE+ theo EPA 1311

  Model: ZHE1000
  Hãng: Environmental Express - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Thiết bị ngâm chiết độc tính TCLP theo EPA 1311

  Model: LE1002-240
  Hãng: Environmental Express - Mỹ
  Giá: Liên hệ

   Sản phẩm Nổi bật

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300