• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

   Sản phẩm mới

 • Bộ lấy mẫu tự động cho máy sắc ký khí 121 vị trí lọ, Model: HTA3000A

  Model: HTA3000A
  Hãng: HTA – Italia
  Giá: Liên hệ
 • Máy quang phổ Raman cầm tay RaPort

  Model: RaPort
  Hãng: Enspectr - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Sắc ký thẩm thấu GPC / SEC (Gel), model: YL9100 GPC

  Model: YL9100 GPC
  Hãng: Younglin - Hàn Quốc
  Giá: Liên hệ
 • Sắc ký lỏng siêu cao áp, model: ChroZen UHPLC

  Model: ChroZen UHPLC
  Hãng: Younglin - Hàn Quốc
  Giá: Liên hệ
 • Sắc ký bán điều chế, model: YL9100S

  Model: YL9100S
  Hãng: Younglin - Hàn Quốc
  Giá: Liên hệ
 • Máy sắc ký lỏng YL9300 – compact

  Model: YL9300
  Hãng: Younglin - Hàn Quốc
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống sắc ký lỏng cao áp HPLC, model: YL9100 Plus

  Model: YL9100 Plus
  Hãng: Younglin - Hàn Quốc
  Giá: Liên hệ
 • Thiết bị sắc ký khí khối phổ GC/MS, model: YL6900

  Model: Đang cập nhật
  Hãng: Younglin - Hàn Quốc
  Giá: Liên hệ
 • Máy sắc ký khí GC, model: YL6500

  Model: YL6500
  Hãng: Younglin - Hàn Quốc
  Giá: Liên hệ
 • Trạm lấy mẫu buị PUF thể tích lớn

  Model: AirFlow PUF
  Hãng: Analitica – Italia
  Giá: Liên hệ
 • Trạm lấy mẫu buị PM2.5 thể tích lớn

  Model: Air Flow PM2,5-HVS
  Hãng: Analitica – Italia
  Giá: Liên hệ
 • Trạm lấy mẫu buị tổng TSP thể tích lớn

  Model: AirFlow HVS-TSP
  Hãng: Analitica – Italia
  Giá: Liên hệ
 • Trạm lấy mẫu buị PM10 thể tích lớn

  Model: AirFlow PM10-HVS
  Hãng: Analitica – Italia
  Giá: Liên hệ
 • Thiết bị thu mẫu bụi PM10 và bụi PM2.5

  Model: Air Cube Com-2TH
  Hãng: Analitica – Italia
  Giá: Liên hệ
 • Thiết bị lấy mẫu đẳng động học Isokinetic Air Cube Com2-ISO tự động

  Model: Air Cube Com2-ISO
  Hãng: Analitica – Italia
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống lấy mẫu bụi khí thải Isokinetic theo EPA17 – tự động

  Model: 600/A30002C-ISO (*)
  Hãng: Analitica – Italia
  Giá: Liên hệ
 • Máy phân tích thủy ngân Hg cho mẫu lỏng (có bộ lấy mẫu tự động)

  Model: Hydra IIAA (code: 010-00091-4)
  Hãng: Teledyne – Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Máy phân tích thủy ngân Hg cho mẫu lỏng

  Model: Hydra IIAA (code: 010-00091-3)
  Hãng: Teledyne – Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Máy đo tổng Cacbon TOC theo phương pháp UV/ Persulfate

  Model: FUSION
  Hãng: Tekmar – Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Máy đo tổng cacbon hữu cơ TOC theo phương pháp đốt

  Model: TORCH
  Hãng: Tekmar – Mỹ
  Giá: Liên hệ

   Sản phẩm Nổi bật

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
Mr. Long 0932 66 44 22