• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

   Sản phẩm mới

 • Máy sắc ký khí khối phổ 03 tứ cực GCMSMS

  Model: Model: SCION 456-GC / SCION TQ Premium
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS, Model: Trace AI1200

  Model: Trace AI1200
  Hãng: Aurora Biomed– Canada
  Giá: Liên hệ
 • Máy phá mẫu vi sóng 10 ống 50ml

  Model: TRANSFORM MW800
  Hãng: Aurora Biomed– Canada
  Giá: Liên hệ
 • Máy phá mẫu bằng vi sóng 06 vị trí ống 60ml

  Model: TRANSFORM MW 680
  Hãng: Aurora Biomed– Canada
  Giá: Liên hệ
 • Máy quang phổ hồng ngoại FTIR, Model: MB-3000 PH

  Model: MB3000-PH
  Hãng: ABB – Canada
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống quang phổ phát xạ ghép nối cặp cảm ứng ICP-OES

  Model: ProdigyPlus
  Hãng: LEEMAN LAB - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống quang phổ phát xạ ghép nối cặp cảm ứng ICP-OES

  Model: Prodigy7
  Hãng: LEEMAN LAB - Mỹ
  Giá: Liên hệ
 • Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION Application Library

  Model: SCION Application Library
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorber cho GC và GC-MS, Model: TD2350 + TD2360

  Model: TD2350 + TD2360
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Cột Columns cho máy sắc ký khí GC SCION; Model: SCION Columns

  Model: SCION Columns
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Các đầu dò Detector máy sắc ký khí SCION GC; Model: SCION Detector

  Model: SCION Detector
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Máy sắc ký khí dầu dò khối phổ GCMS Model: SCION SQ GC-MS

  Model: SCION 456-GC / SCION SQ Select
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Máy sắc ký khí 456-GC gắn tối đa 03 đầu dò, Model: 456-GC

  Model: 456-GC
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Hệ thống sắc ký khí SCION 436-GC, Model: SCION 436-GC

  Model: SCION 436-GC
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Giới thiệu máy sắc ký khí GC hãng SCION với 02 model: 436-GC và 456-GC

  Model: 436-GC và 456-GC
  Hãng: SCION Instruments - Anh
  Giá: Liên hệ
 • Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia Model: U-2910

  Model: U-2910
  Hãng: Hitachi - Nhật Bản
  Giá: Liên hệ
 • Máy quang phổ UVVIS tách tia, đèn Xênon, model: U-5100

  Model: U-5100
  Hãng: Hitachi - Nhật Bản
  Giá: Liên hệ
 • Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia, khe phổ thay đổi, model: U-3900

  Model: U-3900
  Hãng: Hitachi - Nhật Bản
  Giá: Liên hệ
 • Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia, điều khiển Wireless, model: UH5300

  Model: UH5300
  Hãng: Hitachi - Nhật Bản
  Giá: Liên hệ
 • Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia, model: U-2900

  Model: U-2900
  Hãng: Hitachi - Nhật Bản
  Giá: Liên hệ

   Sản phẩm Nổi bật

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
Mr. Long 0932 66 44 22