Môi trường (Vimcert – Lao động NGHỊ ĐỊNH 44.2016)

Hệ thống giám sát ONLINE các hợp chất hữu cơ BXT (benzen, toluen và xylen)

Hệ thống giám sát ONLINE các hợp chất hữu cơ BXT (benzen, toluen và xylen) Model: Omni-2100 Hãng sản xuất: Omniscent – Mỹ Xuất xứ: Mỹ Link OMNI-2100 VOC Analyzer: https://omniscent.com/wp-content/uploads/2020/05/Solution-Brief%E2%80%93-OMNI-2100-March2020.pdf Thông tin liên hệ tư vấn: Miền Nam: Mr Long...  Xem chi tiết

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng môi trường Environmental

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng môi trường Environmental (17) A Complete Solution for the Analysis of Volatile Organic Compounds (VOCs) in Water: https://scioninstruments.com/wp-content/uploads/2019/05/0015_AN-Volatile-Organic-Compounds-in-Water.pdf (18) AN037_EPA 8260 Analysis of VOCs in ground water and...  Xem chi tiết