Môi trường Vimcert – Môi trường Lao động

Nước – Phân tích Kim loại nặng bằng S2 PICOFOX

Nước – Phân tích sàng lọc Kim loại nặng bằng S2 PICOFOX Nước – môi trường thành phần từ hữu cơ đến vô cơ, tiềm năng cho Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên. Nhưng thực trạng ô nhiễm đang “xâm...  Xem chi tiết

Phân tích TOC trong nước biển với hệ thống TOC 1080 của OI Analytical – Xylem Brands

Giới thiệu Nước biển là một nguồn tài nguyên quan trọng đối với con người, cung cấp nước uống, thực phẩm và vận tải. Tuy nhiên, nước biển cũng có thể bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ từ...  Xem chi tiết

Ứng dụng công nghệ LC-MS/MS của SCIEX phân tích PPCP trong mẫu nước

1. Giới thiệu PPCP là hợp chất chứa rất nhiều loại chất gây ô nhiễm môi trường, bao gồm hợp chất gây rối loạn nội tiết (EDC), thuốc trừ sâu, hormones, thuốc kháng sinh, chất cản quang tia X, các...  Xem chi tiết

Ứng dụng công nghệ LC-MS/MS của SCIEX trong phân tích PFAS

Ứng dụng công nghệ LC-MS/MS của SCIEX trong PFAS có tầm quan trọng gì và tại sao cần phải phân tích PFAS? Hãy cùng Việt Nguyễn tìm hiểu trong bài viết này và các bài viết khác tại mục tin...  Xem chi tiết

Bộ KIT phân tích PFAS – SCIEX

PFAS là gì? PFAS (Polyfluoroalkyl Substances) là một nhóm hợp chất được gọi là “hóa chất vĩnh cửu” tồn tại xung quanh chúng ta. PFAS là các hợp chất hóa học có khả năng tồn tại lâu dài trong môi...  Xem chi tiết

Thiết bị đo rung môi trường lao động

sdfsdf  Xem chi tiết

Máy sắc ký ion giao động phổ GC-IMS hãng G.A.S

Máy sắc ký ion giao động phổ GC-IMS (Máy phân tích vết đa năng- Kết hợp tính chọn lọc tuyệt vời của GC và độ nhạy đặc biệt của IMS) Giới thiệu chung GC-IMS (Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry) là một...  Xem chi tiết

Sắc ký khí di động GC FID FROG-5000™ phân tích hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) cho các mẫu không khí, nước và đất.

1. Giới thiệu chung về máy sắc ký khí di động GC FID FROG-5000™. FROG-5000™ là sắc ký khí di động với đầu dò quang hóa (GC FID) dùng để phân tích hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)...  Xem chi tiết

Xác định đồng thời phenol dễ bay hơi, xyanua, chất hoạt động bề mặt anion và nitơ amoni trong nước uống bằng Hệ thống phân tích dòng chảy liên tục (Continuous Flow Analyzer – CFA)

1. Giới thiệu Trong nghiên cứu mới nhất của tác giả Guofu Qin và cộng sự từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Tây An và Bệnh viện Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh nghề nghiệp Hàng...  Xem chi tiết

Phát hiện các chất gây ô nhiễm độc hại trong môi trường nước bằng LC-MS/MS

1. Giới thiệu Trong số các hợp chất khác nhau được coi là chất gây ô nhiễm độc hại mới, các chất hoạt động bề mặt alkylphenolic (alkylphenolic surfactants), hormone giới tính steroid (steroid sex hormones) và dược phẩm (pharmaceuticals)...  Xem chi tiết