• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Phân tích phóng xạ trong các mẫu địa chất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10758-1:2016

ISO 18589-1:2005

ĐO HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ TRONG MÔI TRƯỜNG – ĐẤT – PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CHUNG VÀ ĐỊNH NGHĨA

Measurement of radioactivity in the environment – Soil – Part 1: General guidelines and definitions

 • TCVN 10758-1:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 18589-1:2005.
 • Bộ TCVN 10758 (ISO 18589) Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường – Đất gồm có các tiêu chuẩn sau:
  • TCVN 10758-1:2016 (ISO 18589-1:2005), Phần 1: Hướng dẫn chung và định nghĩa;
  • TCVN 10758-2:2016 (ISO 18589-2:2015), Phần 2: Hướng dẫn lựa chọn chiến lược lấy mẫu, lấy mẫu và xử lý sơ bộ mẫu;

    

  • TCVN 10758-3:2016 (ISO 18589-3:2015), Phần 3: Phương pháp thử các nhân phóng xạ phát gamma bằng đo ph gamma;
  • TCVN 10758-4:2016 (ISO 18589-4:2009), Phần 4: Đo các đồng vị plutoni (plutoni 238 và plutoni 239+240) bằng phổ alpha;
  • TCVN 10758-5:2016 (ISO 18589-5:2009), Phần 5: Đo stronti 90;
  • TCVN 10758-6:2016 (ISO 18589-6:2009), Phần 6: Đo tổng hoạt độ alpha và tổng hoạt độ beta;
 • Bộ ISO 18589 còn có tiêu chuẩn:
  • ISO 18589-7:2013 Measurement of radioactivity in the environment – Soil  Part 7: in situ measurement of gamma-emitting radionuclides.

Xem tất cả 2 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300