Tin kỹ thuật – Giải pháp

Giải pháp phân tích dầu khoáng theo tiêu chuẩn DIN-EN-ISO 9377.

Giải pháp Giải pháp phân tích hiệu quả cao các hydrocacbon dầu khoáng trong nước bằng cách sử dụng SCION 456 GC được trang bị Programmable Temperature Vaporiser (PTV). Hệ thống này rất phù hợp với phương pháp DIN-EN-ISO 9377....  Xem chi tiết

Giải pháp phân tích các hợp chất oxy trong xăng Tuân thủ tiêu chuẩn ASTM D4815 với GC SCION

Giới thiệu Theo ủy quyền của EPA và CARB, các nhà tinh chế dầu mỏ phải kết hợp một số dạng của các thành phần có chứa oxy vào xăng sản xuất. Mô hình mà các quy định dựa trên...  Xem chi tiết

Giải pháp phân tích khí trong dầu biến thế bằng SCION TOGA và Headspace theo phương pháp ASTM 3612

Giới thiệu Dầu biến thế, nói chung là dầu khoáng, được sử dụng trong máy biến thế. Trong điều kiện bình thường, nhẹ, có rất ít phân hủy. Tuy nhiên, đôi khi gia nhiệt cục bộ hoặc gia nhiệt đồng...  Xem chi tiết

Giải pháp phân tích nhu cầu Oxy hóa học (BOD)

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH NHU CẦU OXY SINH HỌC (BOD) MANTECH có nhiều hệ thống phân tích nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) phù hợp nhất với nhu cầu phòng thí nghiệm của bạn. Cho dù bạn cần thủ công...  Xem chi tiết

Hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn bụi (tích hợp hệ thống thiết bị)

Hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn bụi (tích hợp hệ thống thiết bị) Bao gồm: 1. Hạt bụi chuẩn Model: PolyStyrene Latex spheres (PSL’s) Hãng sản xuất: Thermo Scientific – Mỹ Kích thước hạt các loại: (0,1 ÷100)µm; Độ không...  Xem chi tiết

Ứng dụng thiết bị phân tích dòng liên tục CFA Model: SCAN++ Hãng sản xuất: SKALAR – Hà Lan

Ứng dụng thiết bị phân tích dòng liên tục CFA Model: SCAN++ Hãng sản xuất: SKALAR – Hà Lan Xuất xứ: Hà Lan   Ứng dụng xác định Cyanua và Phenol trong nước 1. Tổng quan Thiết bị phân tích...  Xem chi tiết

Bộ tiêm mẫu tự động HTA (lỏng, Headspace và SPME) cho máy sắc ký khí GC và sắc ký lỏng HPLC hãng HTA – Italia 

Bộ tiêm mẫu tự động HTA (lỏng, Headspace và SPME) cho máy sắc ký khí GC và sắc ký lỏng HPLC hãng HTA – Italia  Bộ tiêm mẫu tự động HTA cho máy sắc ký khí – tiêm mẫu lỏng...  Xem chi tiết

Khái niệm Máy sắc ký ion IC và ứng dụng máy sắc ký ion IC?

Khái niệm Máy sắc ký ion IC và ứng dụng máy sắc ký ion IC? Công ty Việt Nguyễn là đại lý chính thức hãng ERRCI – Italia về máy sắc ký Ion IC với các model: 1/ Model: ERRECI...  Xem chi tiết

Một số khái niệm về kỹ thuật sắc ký khối phổ LCMS?

Một số khái niệm về kỹ thuật sắc ký khối phổ LCMS? 1.  Kỹ thuật sắc ký là gì và phân loại? Sắc ký là kỹ thuật tách các cấu tử ra khỏi hỗn hợp dựa trên ái lực khác...  Xem chi tiết

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LCMS?

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LCMS? Máy sắc ký lỏng khối phổ LCMS là phương pháp được dùng trong phân tích vết (ppb, ppm) các hợp chất cần nhận danh chính xác. Trong những điều kiện vận hành...  Xem chi tiết