Ứng dụng – giải pháp

Phân tích kim loại trong ngành thủy sản

1. Vai trò của việc phân tích kim loại trong thủy sản Phân tích kim loại nặng có trong thủy hải sản được xem là một trong những phương pháp kiểm nghiệm giúp đảm bảo an toàn cho sản phẩm...  Xem chi tiết

Máy quang phổ UV-VIS trong ngành thức ăn chăn nuôi

1. Vai trò của thức ăn chăn nuôi đối với vật nuôi Thức ăn chăn nuôi là một sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật, khoáng chất. Sản phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi....  Xem chi tiết

Xác định hàm lượng chì trong máu lò graphit AAS.

Giới thiệu. Việc xác định chì trong máu được quan tâm đáng kể do độc tính của chì và sự hiện diện phổ biến của nó trong môi trường và nơi làm việc. Sự hấp thụ nguyên tử, vì nóđơn...  Xem chi tiết

Xác định Dioxin clo hóa và Furan trong bốn loại nước thải bằng phương pháp EPA 1613 Rev. B.

Ứng dụng trong lĩnh vực: Môi trường Tóm tắt nội dung: CDS EmporeTM C18 (Trước đây là 3MTM EmporeTM C18) Đĩa SPE giúp đảm bảo việc chuẩn bị mẫu nhanh chóng và đáng tin cậy, đồng thời mang lại khả...  Xem chi tiết

Phân tích so sánh các chất oxy hóa nhiên liệu trong đất bằng hệ thống phân tích Headspace tự động HT3 động và tĩnh.

  Giới thiệu: Application note này trình bày sự phát triển của phương pháp sử dụng các kỹ thuật chuẩn bị mẫu Headspace cổ điển để phân tích các chất oxy hóa nhiên liệu trong nền đất. Các hợp chất...  Xem chi tiết

Xác định hàm lượng kim loại thiết yếu trong viên vitamin.

Xác định hàm lượng kim loại thiết yếu trong viên vitamin. Giới thiệu Hàm lượng kim loại thiết yếu và tạp chất phải được theo dõi chặt chẽ trong tất cả các chế phẩm dược phẩm. Do đó, cần phải...  Xem chi tiết

Khảo sát nhựa phân hủy sinh học bằng EGA và Pyrolysis-GCMS

Khảo sát nhựa phân hủy sinh học bằng EGA và Pyrolysis-GCMS Ứng dụng trong lĩnh vực: Nhựa Polymer, đóng gói. Tóm tắt: Ghi chú ứng dụng này tuân theo ứng dụng nhiệt phân với EGA và nhiệt phân để nghiên...  Xem chi tiết

Vai trò của máy phân tích amino acid trong thức ăn chăn nuôi

Nhu cầu về amino acid thức ăn chăn nuôi đã liên tục tăng trong vài năm qua và xu hướng sẽ tiếp tục trong giai đoạn dự báo (2019-2027). Hầu hết vật nuôi không có khả năng tổng hợp amino...  Xem chi tiết

Phân tích VOC trong vật liệu đóng gói thực phẩm bằng máy phân tích Headspace tự động HT3

Giới thiệu: Các cơ quan quản lý như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (USFDA) và Liên minh Châu Âu (EU) đã công bố các quy định và cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng...  Xem chi tiết

Giải pháp thiết bị cho ngành thức ăn chăn nuôi

1. Vai trò của ngành thức ăn chăn nuôi Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm thức ăn mà vật nuôi được cho ăn, uống (hoặc bổ sung vào môi trường đối với vật nuôi thủy sản) ở dạng tươi, sống, hoặc...  Xem chi tiết