• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

SEAL ANALYTICAL (Mỹ)

SEAL Analytical, 01 thành viên của tập đoàn Porvair, là nhà thiết kế – phát triển – sản xuất hàng đầu với hơn 50 năm kinh nghiệm:

 • Hệ thống phân tích rời rạc automatedDiscrete Analyzers
 • Hệ thống phân tích dòng liên tục CFA/SFA Continuous Segmented Flow Analyzer
 • Hệ thống đưa mẫu Robot và chuẩn bị mẫu

SEAL Analytical với hơn 50 năm kinh nghiệm: SEAL mua lại Bran+Luebbe – công ty sở hữu tập đoàn Technicon Corporation; Technicon Corporation là đơn vị thương mại đầu tiên máy phân tích dòng liên tục CFA/SFA Continuous Segmented Flow Analyzer trên thế giới. Các thiết bị CFA/ SFA hãng SEAL đáp ứng hấu hết các phương pháp EPA/ ISO cho hệ thống phân tích automated colorimetric analysis

Các đối tượng khách hàng của SEAL Analytical:

 • Các lĩnh vực khách hàng: wastewater, water, sea water, soils and plants, fertilizers, food & beverage, tobacco and pharmaceutical laboratories worldwide..; cụ thể:

(1) Food & Beverage Analysis:

https://www.seal-analytical.com/Markets/FoodBeverageAnalysis/tabid/810/language/en-US/Default.aspx

(2) Pharmaceutical Analysis: https://www.seal-analytical.com/Markets/Pharmaceutical/tabid/808/language/en-US/Default.aspx

(3) Fertilizer Analysis: https://www.seal-analytical.com/Markets/FertilizerAnalysis/tabid/67/language/en-US/Default.aspx

(4) Soil & Plant Extract Analysis: https://www.seal-analytical.com/Markets/SoilPlantAnalysis/tabid/117/language/en-US/Default.aspx

(5) Sea Water Analysis: https://www.seal-analytical.com/Markets/SeawaterAnalysis/tabid/116/language/en-US/Default.aspx

(6) Water Analysis: https://www.seal-analytical.com/Markets/WaterAnalysis/tabid/112/language/en-US/Default.aspx

(7) Wastewater Analysis: https://www.seal-analytical.com/Markets/FertilizerAnalysis/tabid/67/language/en-US/Default.aspx

(8) Tobacco Analysis: https://www.seal-analytical.com/Markets/TobaccoAnalysis/tabid/66/language/en-US/Default.aspx

 • Các chỉ tiêu đo: ammonia, nitrate, nitrite, phosphate, BOD, phenols, cyanides, detergents, pH, conductivity, COD…

CÁC MODEL MÁY PHÂN TÍCH DÒNG LIÊN TỤC CFA:

https://www.seal-analytical.com/Products/SegmentedFlowAnalyzers/tabid/922/language/en-US/Default.aspx

 1. QuAAtro39
 2. AA500
 3. AA100
 4. AA3 HR

CÁC MODEL MÁY PHÂN TÍCH RỜI RẠC:

https://www.seal-analytical.com/Products/DiscreteAnalyzers/tabid/921/language/en-US/Default.aspx

 1. AQ400
 2. AQ300
 3. AQ270
 4. AQ2

Showing 1–12 of 32 results

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300