Pháp y – Khoa học hình sự

Xác định Terpene trong Cần sa bằng Headspace GC-SQMS

Xác định Terpene trong Cần sa bằng Headspace GC-SQMS Giới thiệu Cây gai dầu và cần sa đang trở nên phổ biến hơn do được hợp pháp hóa ở nhiều quốc gia. Sự gia tăng của thị trường này cũng...  Xem chi tiết

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng Pháp y và Xét nghiệm ma túy Forensics & Drug Testing

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng Pháp y và Xét nghiệm ma túy Forensics & Drug Testing (16)  Dual Channel Blood Alcohol Analyser: https://scioninstruments.com/resources/forensics-drug-testing/ Thông tin liên hệ và tư vấn giải pháp: Trần...  Xem chi tiết