• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Thiết bị đo các chỉ tiêu của XĂNG KHÔNG CHÌ theo QCVN1:2015/BKHCN

Thiết bị đo các chỉ tiêu của XĂNG KHÔNG CHÌ theo QCVN1:2015/BKHCN

1.  Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử tương ứng của xăng không chì được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của xăng không chì

Tên chỉ tiêu

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Phương pháp thử

1. Trị số ốctan (RON)

min.

90/92/95

92/95/98

92/95/98

TCVN 2703 (ASTM D 2699)

2. Hàm lượng chì, g/L

max.

0,013

0,013

0,005

TCVN 7143 (ASTM D 3237)

3. Thành phần cất phân đoạn:

TCVN 2698 (ASTM D 86)

– Điểm sôi đầu, °C

Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo

– 10 % thể tích, °C

max.

70

70

70

– 50 % thể tích, °C

max. 120

70 – 120

70 – 120

– 90 % thể tích, °C

max.

190

190

190

– Điểm sôi cuối, °C

max.

215

210

210

– Cặn cuối, % thể tích

max.

2,0

2,0

2,0

4. Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg

max.

500

150

50

TCVN 6701 (ASTM D 2622);

TCVN 7760 (ASTM D 5453)

5. Hàm lượng benzen, % thể tích

max.

2,5

2,5

1,0

TCVN 3166 (ASTM D 5580);

TCVN 6703 (ASTM D 3606)

6. Hydrocacbon thơm, % thể tích

max.

40

40

40

TCVN 7330 (ASTM D 1319)

7. Hàm lượng olefin, % thể tích

max.

38

30

30

TCVN 7330 (ASTM D 1319)

8. Hàm lượng oxy, % khối lượng

max.

2,7

2,7

2,7

TCVN 7332 (ASTM D 4815)

9. Tổng hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/L

max.

5

5

5

TCVN 7331 (ASTM D 3831)

10. Ngoại quan

Trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất

Trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất

Trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất

TCVN 7759 (ASTM D 4176)

Xem tất cả 1 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300