Hiệu chuẩn – Bảo trì – Sửa chữa

Dịch vụ hiệu chuẩn vietCalib® “Bảo trì – Hiệu chuẩn – Đào tạo”

Dịch vụ hiệu chuẩn vietCalib® 1. Các định nghĩa liên quan: Hiệu chuẩn (Calibration): thiết lập các thông số đo lường về đúng giá trị sau thời gian sử dụng. Bảo trì (Maintenance): hoạt động chăm sóc kĩ thuật, sửa...  Xem chi tiết

vietCALIB®- Dịch vụ Bảo trì – Hiệu chuẩn – Đào tạo của mọi phòng thí nghiệm

1. Giới thiệu về chúng tôi – VietCALIB® vietCALIB® được xây dựng đáp ứng theo yêu cầu về năng lực của ISO/IEC 17025:2017 và được trang bị đầy đủ các thiết bị và chất chuẩn. vietCALIB® có nhiệm vụ cung cấp...  Xem chi tiết

Team kỹ thuật Việt Nguyễn sửa chữa hệ thống lấy mẫu tự động đo độ nhớt cho khách hàng lĩnh vực công nghiệp sản xuất Polyme.

Giới thiệu chung: Độ nhớt của một chất lưu là thông số đại diện cho ma sát trong của dòng chảy. Khi các dòng chất lưu sát kề có tốc độ chuyển động khác nhau, ngoài sự va đập giữa các phần tử vật chất...  Xem chi tiết

TitroLine 7000 – Việt Nguyễn Hỗ trợ kỹ thuật Chuẩn Độ Điện Thế tự động

TitroLine 7000 – Giải pháp Chuẩn độ điện thế tự động tính năng cao đáp ứng các Ứng dụng phân tích chuyên sâu trong Phòng thí nghiệm Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Việt Nguyễn là Đại diện phân phối...  Xem chi tiết