Thực phẩm

Phân tích Acetaldehyde trong PET sử dụng PFPH và Dynamic Headspace

Giới thiệu lĩnh vực ứng dụng Acetaldehyde tạo ra trong sản xuất hộp đựng Polyetylen Terephthalate. Trong quá trình sản xuất, các hạt nhựa được nấu chảy (> 260 ° C) và được ép thành khuôn. Các phôi được kéo...  Xem chi tiết

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng thực phẩm

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng kiểm nghiệm thực phẩm/ lâm nghiệp Food Testing & Agriculture  (10) The Analysis of Flavours in Beer with SCION ChomSync Software: https://scioninstruments.com/wp-content/uploads/2019/05/0024_AN-Comparisons-of-Flavour-Profiles-of-Beer-using-ChromSync.pdf Ứng dụng trong lĩnh Hóa chất...  Xem chi tiết