Dược phẩm – Mỹ phẩm

Các ứng dụng điển hình của tủ đông âm sâu

Các ứng dụng điển hình của tủ đông âm sâu Tủ đông âm sâu là thiết bị được sử dụng rộng rãi để bảo quản và lưu trữ các sản phẩm thực phẩm, thiết bị y tế, mẫu máu, dược...  Xem chi tiết

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng dược phẩm Pharmaceuticals

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng dược phẩm Pharmaceuticals The Analysis of Residual Solvents by Headspace Sampling and GC According to USP 467: Procedure A: https://scioninstruments.com/wp-content/uploads/2019/06/POS002_USP-Solvents_Headspace-gas-USP-467-Poster-2-columns_2019.1.pdf Optimal Quantification of THC in Blood: https://scioninstruments.com/wp-content/uploads/2019/05/0014_AN-Optimal-Quantification-of-THC-in-Blood.pdf Thông...  Xem chi tiết