Lắp đặt và HDSD thiết bị vietSER®

Việt Nguyễn bàn giao Máy sắc kí Ion IC Hãng MembraPure cho khách hàng những ngày cuối năm 2021

Việt Nguyễn vừa qua đã bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy sắc kí Ion IC cho phân tích Anion và Cation Membrapure cho khách hàng tại Hà Nội, trong những ngày cuối năm model bàn...  Xem chi tiết

SCION – Việt Nguyễn bàn giao Hệ thống máy sắc ký khí khối phổ GC/MS SCION cho khách hàng môi trường Hà Nội

Đầu năm 2021, Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Hệ thống máy sắc ký khí khối phổ GC/MS SCION cho khách hàng môi trường Hà Nội, thông tin cụ thể:   Hệ thống...  Xem chi tiết

TEKMAR – Việt Nguyễn bàn giao Máy đo tổng cacbon hữu cơ TOC cho khách hàng Môi trường tại Tây Bắc

  Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy đo tổng cacbon hữu cơ TOC  TEKMAR cho khách hàng Môi trường tại Tây Bắc, model bàn giao:   Máy đo tổng cacbon hữu cơ TOC theo...  Xem chi tiết

EVOQUA – Việt Nguyễn bàn giao Máy lọc nước siêu sạch Evoqua cho khách hàng tại Đồng Nai

Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy lọc nước siêu sạch EVOQUA – Đức cho khách hàng Đồng Nai, model bàn giao:   Máy lọc nước siêu sạch loại I và loại III, cấp...  Xem chi tiết

Việt Nguyễn bàn giao Máy lọc nước siêu sạch cho Bênh Viện tại TP. HCM

Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy lọc nước siêu sạch EVOQUA – Đức cho khách hàng thực phẩm ở TP. HCM, model bàn giao:   Máy lọc nước siêu sạch loại I và...  Xem chi tiết

Việt Nguyễn bàn giao Máy lọc nước siêu sạch Evoqua cho khách hàng tại TP.HCM

Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy lọc nước siêu sạch EVOQUA – Đức cho khách hàng mảng bán dẫn tại TP. HCM, model bàn giao:   Máy lọc nước siêu sạch loại I...  Xem chi tiết

Việt Nguyễn bàn giao máy lọc nước siêu sạch cho khách hàng tại TP. HCM

Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy lọc nước siêu sạch EVOQUA – Đức cho khách hàng thực phẩm ở TP. HCM, model bàn giao:   Máy lọc nước siêu sạch phòng thí nghiệm...  Xem chi tiết

PRECISA – Việt Nguyễn bàn giao Cân sấy ẩm Precisa cho khách hàng Dược tại Vĩnh Phúc

Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Cân sấy ẩm Precisa – Thụy sỹ cho khách hàng ngành Dược tại Vĩnh Phúc, model bàn giao:   Cân sấy ẩm phòng thí nghiệm 124g Model: XM60...  Xem chi tiết

Việt Nguyễn bàn giao Máy phân tích thủy ngân Hg cho mẫu lỏng cho khách hàng Đồng Nai

  Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy phân tích thủy ngân Hg Teledyne cho mẫu lỏng cho khách hàng Đồng Nai, model bàn giao:     Máy phân tích thủy ngân Hg cho...  Xem chi tiết

Việt Nguyễn bàn giao Máy rửa dụng cụ SMEG GW1160 cho khách hàng Dược TP. HCM

  Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm SMEG – Ý cho khách hàng ngành Dược tại TP. HCM, model bàn giao:   Máy rửa dụng cụ phòng thí...  Xem chi tiết