• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Thiết bị thử nghiệm Dầu biến thế Transformer oil

Thiết bị thử nghiệm Dầu biến thế Transformer oil

1. Các chỉ tiêu và phương pháp:

1 Nhiệt độ chớp cháy cốc kín theo ASTM D 93 – 02
2 Trị số axit (TAN) theo ASTM D 974 – 02
3 Hàm l­ợng n­ớc theo ASTM E 203 – 01
4 Điện áp đánh thủng theo ASTM D 1816
5 Độ nhớt động học ở 40oC theo ASTM D 445 – 03
6 Độ bền Oxy hoá (Sau 72h ở 110oC) theo ASTM D 942-90
7 Tăng trị số axit, Cặn Pentan theo ASTM D 942-90
8 Phân tích PCBs (Polychlorinated Biphenyls) trong dầu biến thế theo TCVN 11315:2016 (EPA 6013) hoặc ASTM D4059-00

Model: SCION 456-GC

Hãng sản xuất: SCION – Anh

Xuất xứ: HÀ LAN

10 Xác định các hợp chất Furanic. Phương pháp HPLC Determination of furanic compounds. High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) theo  ASTM D5837-15
11 Xác định hàm lượng nước. Phương pháp chuẩn độ tự động KF điện lượng Determination of Water Coulometric Karl Fischer Titration theo ASTM D1533-12
12 Xác định hàm lượng nước. Phương pháp chuẩn độ tự động KF điện lượng Determination of water Automatic coulometric Karl Fischer titration  theo EC 60814:1997
13 Xác định mức độ tạp nhiễm  Determination of coding the level of contamination theo ISO 4406:2017 NAS 1638:1964
14 Xác định hàm lượng cặn dạng vết Determination of Trace Sediment theo ASTM D2273-08(2016)
15 Tang góc tổn thất điện môi theo BS 5737/IEC 60247
– Tại 20oC
– Tại 90oC
16 Thành phần khí trong dầu bằng phương pháp sắc ký khí GC

Xem tất cả 2 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300