• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Hệ thống thổi lôi cuốn và bẫy Purge and Trap

Purge and Trap Sample CDS InstrumentBrochure Purge and Trap  CDS:

(1) Bộ Purge & Trap cho mẫu lỏng

Model: CDS-7000E

 • Hệ thống thổi lôi cuốn và bẫy Purge and Trap Kích thước bộ trap: 0.3 cm OD x 28.5 cm length
 • Lò van đạt tới 350 °C: khoảng nhiệt độ van cao giúp thiết bị mở rộng khả năng đáp ứng từ VOC trong EPA 8260 đến sVOC
 • Đường dẫn mẫu phủ Silconert 2000: Với lớp phủ trơ về mặt hóa học tốt nhất, 7000E mang đến sự an tâm khi xử lý mẫu
 • Bộ Purge & Trap cho mẫu lỏng CDS-7000E có khả năng xử lý cả thể tích mẫu 5 ml và 25 ml; tùy thuộc vào yêu cầu độ nhạy của phân tích của bạn.
 • Phần mềm dựa trên windows mạnh mẽ cho phép truy cập đầy đủ vào các cài đặt thông số lọc và bẫy.

(2) Bộ Purge & Trap cho mẫu lỏng và kết hợp bộ CTC PAL Robotic systems

Model: CDS-7000C

 • Bộ Purge & Trap CDS-7000C có các tính năng như bộ CDS-700E nhưng có thiết kế cho kết nối với bộ CTC PAL Robotic systems
 • Kích thước bộ trap: 0.3 cm OD x 28.5 cm length
 • Lò van đạt tới 350 °C: khoảng nhiệt độ van cao giúp thiết bị mở rộng khả năng đáp ứng từ VOC trong EPA 8260 đến sVOC
 • Bộ Purge & Trap cho mẫu lỏng CDS-7000E có khả năng xử lý cả thể tích mẫu 5 ml và 25 ml; tùy thuộc vào yêu cầu độ nhạy của phân tích của bạn.
 • Phần mềm dựa trên windows mạnh mẽ cho phép truy cập đầy đủ vào các cài đặt thông số lọc và bẫy.

(3) Bộ Purge & Trap cho mẫu rắn + Bộ Autosampler cho mẫu lỏng và rắn (nâng cấp với CDS-7000E)

Model: CDS-7450

 • Bộ Purge & Trap có 72 vị trí với chức năng lấy mẫu Headspace động cho các phương pháp EPA 524, 624 và 8260 (cả nước và đất); kết hợp với bộ CDS 7000E Purge & Trap.
 • Bộ lấy mẫu tự động với 72 vị trí cho các lọ VOC 40 ml trong ba giá đỡ riêng biệt.
 • Bộ lấy mẫu tự động được trang bị bình chứa 5 ml để thêm chuẩn nội.
 • Tùy thuộc vào kích thước mẫu từ bộ tập trung Lọc và Bẫy, bộ lấy mẫu tự động có thể chứa cả 5 ml (mặc định) và 25 mL (tùy chọn) chuyển mẫu.
 • Headspace động: CDS-7450 được trang bị một ống cho mẫu đất để lấy mẫu Headspace động phù hợp với các mẫu đất EPA 8260.

(4) Bộ sample concentrator cho mẫu lỏng

Model: CDS-8000

 • Bộ CDS 8000 sample concentrator cho phép Pyrolysis, Purge & Trap, Dynamic Headspace, và Thermal Desorption trong một thiết bị
 • Phù hợp cho mẫu lỏng

Xem tất cả 9 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300