Tuyển dụng

Tuyển dụng 12.2021: Phụ trách Marketing và Chăm sóc khách hàng

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) với VĂN HÓA:  “TRÁCH NHIỆM  – TÔN TRỌNG – BIẾT ƠN” chuyên cung cấp thiết bị Thí nghiệm – Môi trường – Y Tế – Công nghiệp – An toàn lao động  Là đại diện các hãng: SCION...  Xem chi tiết

Tuyển dụng 12.2021: Kỹ sư Kinh doanh thiết bị thí nghiệm – môi trường _ Phòng dự án HÀ NỘI

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) với VĂN HÓA: “TRÁCH NHIỆM  – TÔN TRỌNG – BIẾT ƠN” là đại diện các hãng: SCION – Anh: HPLC/ GC/ GCMS/ Amino Acid GBC – ÚC: UVVIS/ AAS/ ICPOES/ ICPMS CDS – Mỹ: Purge and Trap/ giải hấp nhiệt...  Xem chi tiết

Tuyển dụng 12.2021: Nhân viên Xuất nhập khẩu, VP. Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU (Văn phòng Hồ Chí Minh) Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN chuyên cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị phân tích, quan trắc môi trường, thiết bị đo lường, nội thất phòng...  Xem chi tiết

Tuyển dụng 11.2021: Kế toán kho – hành chính, CN Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO – HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG (Văn phòng Hồ Chí Minh) Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN chuyên cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị phân tích, quan trắc môi trường, thiết bị đo...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 10.2021: Kế toán hành chính – Văn phòng Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN – HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG (Văn phòng Hồ Chí Minh) Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN chuyên cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị phân tích, quan trắc môi trường, thiết...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 08.2021: Tuyển dụng Kỹ sư Kinh doanh VP. HCM và VP. HÀ NỘI

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) với VĂN HÓA: “TRÁCH NHIỆM  – TÔN TRỌNG – BIẾT ƠN” là đại diện các hãng: SCION – Anh: HPLC/ GC/ GCMS/ Amino Acid GBC – ÚC: UVVIS/ AAS/ ICPOES/ ICPMS CDS – Mỹ: Purge and Trap/...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 05.2021: Tuyển dụng Kỹ sư Kinh doanh VP. HCM và VP. HÀ NỘI

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) là đại diện các hãng: SCION – Anh: HPLC/ GC/ GCMS/ Amino Acid GBC – ÚC: UVVIS/ AAS/ ICPOES/ ICPMS CDS – Mỹ: Purge and Trap/ giải hấp nhiệt TD/ nhiệt phân TEKMAR – Mỹ: phân tích Hg/...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 3/2021: Kỹ sư kinh doanh HCM mảng tư nhân (TESTING LAB)

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) là đại diện các hãng: SCION/ CDS/  ENDIBURGH/ membraPURE/ LEEMANLAB/ TEKMAR/ CDS/ FROILABO/ DYNAMICA/ PRECISA/ LABINDIA/ SMEG/ EVOQUA (miền Bắc)… Do nhu cầu phát triển, hiện chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực...  Xem chi tiết

Tuyển dụng 02/2021: Nhân viên Sales văn phòng Hồ Chí Minh

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) là đại diện các hãng: SCION/ CDS/  ENDIBURGH/ membraPURE/ LEEMANLAB/ TEKMAR/ CDS/ FROILABO/ DYNAMICA/ PRECISA/ LABINDIA/ SMEG/ EVOQUA (miền Bắc)… Do nhu cầu phát triển, hiện chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 2/2021: 2 Kỹ sư kinh doanh HN mảng khách hàng nhà nước

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) là đại diện các hãng: SCION/ CDS/  ENDIBURGH/ membraPURE/ LEEMANLAB/ TEKMAR/ CDS/ FROILABO/ DYNAMICA/ PRECISA/ LABINDIA/ SMEG/ EVOQUA (miền Bắc)… Do nhu cầu phát triển, hiện chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực...  Xem chi tiết