Tuyển dụng

Tuyển dụng kỹ sư kinh doanh thiết bị thí nghiệm T3.2024_Vp. HN – Vp. ĐN – Vp. HCM

CÔNG TY VIỆT TNHH TM DV KT VIỆT NGUYỄN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 240311/VNC – TD                 Tp HCM, ngày 11 tháng...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 12.2023: Kỹ sư kinh doanh thiết bị thí nghiệm Hoá phân tích VP. HCM (03 nhân sự)

CÔNG TY VIỆT TNHH TM DV KT VIỆT NGUYỄN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 231220/VNC – TD                 Tp HCM, ngày 20 tháng...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 3.2023: Kỹ sư kinh doanh thiết bị VP. HCM và Hà Nội.

CÔNG TY VIỆT TNHH TM DV KT VIỆT NGUYỄN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 230223/VNC – TD                 Tp HCM, ngày 23 tháng...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 12.2022: Kỹ sư kinh doanh thiết bị VP. HCM (03 nhân sự)

CÔNG TY VIỆT TNHH TM DV KT VIỆT NGUYỄN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 221119/VNC – TD                   Tp HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 12.2022: Kỹ sư kinh doanh thiết bị VP. Hà Nội (02 nhân sự)

CÔNG TY VIỆT TNHH TM DV KT VIỆT NGUYỄN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 221119/VNC – TD                   Tp HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 11.2022: Kỹ sư kinh doanh thiết bị VP. HCM và Hà Nội.

CÔNG TY VIỆT TNHH TM DV KT VIỆT NGUYỄN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 221020/VNC – TD                   Tp HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2022 THÔNG BÁO...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 10.2022: Kỹ sư kinh doanh và hỗ trợ dự án VP. Đà Nẵng.

CÔNG TY VIỆT NGUYỄN – vietCALIB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 230931/VNC –  VCL            Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 09.2022: Kỹ sư kinh doanh Vp. Hồ Chí Minh và thị trường miền Tây

CÔNG TY VIỆT NGUYỄN – vietCALIB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 220730/VNC –  VCL            Tp HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 04.2022: Kỹ sư kinh doanh Vp. Hà Nội

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO VP. HÀ NỘI Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) chuyên cung cấp thiết bị Phòng thí nghiệm – Môi trường – Đo lường – Y tế – An Toàn Lao Động và dịch vụ hiệu chuẩn vietCALIB®...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 04.2022: Kỹ sư kinh doanh – Kỹ sư lắp đặt bảo trì hiệu chuẩn Vp. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO VP. HỒ CHÍ MINH Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) chuyên cung cấp thiết bị Phòng thí nghiệm – Môi trường – Đo lường – Y tế – An Toàn Lao Động và dịch vụ hiệu chuẩn...  Xem chi tiết