Tuyển dụng

Tuyển dụng 02/2021: Nhân viên Sales văn phòng Hồ Chí Minh

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) là đại diện các hãng: SCION/ CDS/  ENDIBURGH/ membraPURE/ LEEMANLAB/ TEKMAR/ CDS/ FROILABO/ DYNAMICA/ PRECISA/ LABINDIA/ SMEG/ EVOQUA (miền Bắc)… Do nhu cầu phát triển, hiện chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 2/2021: 2 Kỹ sư kinh doanh HN mảng khách hàng nhà nước

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) là đại diện các hãng: SCION/ CDS/  ENDIBURGH/ membraPURE/ LEEMANLAB/ TEKMAR/ CDS/ FROILABO/ DYNAMICA/ PRECISA/ LABINDIA/ SMEG/ EVOQUA (miền Bắc)… Do nhu cầu phát triển, hiện chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 1/2021: Kỹ sư kinh doanh HCM mảng tư nhân

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) là đại diện các hãng: SCION/ CDS/  ENDIBURGH/ membraPURE/ LEEMANLAB/ TEKMAR/ CDS/ FROILABO/ DYNAMICA/ PRECISA/ LABINDIA/ SMEG/ EVOQUA (miền Bắc)… Do nhu cầu phát triển, hiện chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 11: Tuyển dụng Kỹ sư Kinh doanh chi nhánh HCM & HN

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) là đại diện các hãng: SCION/ CDS/  ENDIBURGH/ membraPURE/ LEEMANLAB/ TEKMAR/ CDS/ FROILABO/ DYNAMICA/ PRECISA/ LABINDIA/ SMEG/ EVOQUA (miền Bắc)… Do nhu cầu phát triển, hiện chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 9/2020: Kỹ sư Điện-Điện tử, Điện tử viễn thông – CN Hà Nội

Công ty TNHH TM DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN (https://www.vietnguyenco.vn) đã hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp các thiết bị thí nghiệm cho các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, các cơ sở khoa...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 9: Kế toán hành chính – CN HCM

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN (Chi Nhánh Hồ Chí Minh) Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN chuyên cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị phân tích, quan trắc môi trường, thiết bị đo lường, nội thất...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 9: Tuyển dụng Kỹ sư Kinh doanh mảng khách hàng Tư Nhân (Sales Engineer)

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) là đại diện các hãng: SCION/ CDS/  ENDIBURGH/ membraPURE/ LEEMANLAB/ TEKMAR/ CDS/ FROILABO/ DYNAMICA/ PRECISA/ LABINDIA/ SMEG/ EVOQUA (miền Bắc)… Hiện chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực cho vị trí: Kỹ sư...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 09: Tuyển dụng kỹ sư dịch vụ kỹ thuật (Application & Service Engineer)

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) là đại diện các hãng: SCION/ CDS/  ENDIBURGH/ membraPURE/ LEEMANLAB/ TEKMAR/ CDS/ FROILABO/ DYNAMICA/ PRECISA/ LABINDIA/ SMEG/ EVOQUA (miền Bắc)… Hiện chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực cho vị trí: Kỹ sư...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 8/2020: Kỹ sư Điện – Điện tử Vp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH TM DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN (https://www.vietnguyenco.vn) đã hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp các thiết bị thí nghiệm cho các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, các cơ sở...  Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 6/2020: Kỹ sư kinh doanh dự án miền Nam và miền Bắc

Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) là đại diện các hãng: SCION/ ENDIBURGH/ membraPURE/ LEEMANLAB/ TEKMAR/ CDS/ FROILABO/ DYNAMICA/ PRECISA/ LABINDIA/ SMEG/ EVOQUA (miền Bắc)…. Do nhu cầu phát triển, Chúng tôi cần hợp tác các vị trí sau: (1) Kỹ...  Xem chi tiết