• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Giải hấp nhiệt Thermal Desorption

Brochure bộ giải hấp CDS: Thermal Desorption Sampler CDS Brochure

(1) Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption

Model: CDS 9300

 • Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption đưa mẫu thủ công, cho giải hấp 01 ống đơn – bao gồm các buồng ống hấp thụ đáp ứng các ống 6m x 4.5″ CDS TD tube, 10mm x 4.5″ CDS TD tube, 1/4″ x 3.5″ PE and Markes TD tube, Tekmar 1/4″ x 7″ tube and VOST 16mm X 5″ TD tube
 • Hệ thống có bẫy tập trung mẫu không cryogen độc đáo Cryogen Free với bộ tiền giải hấp Pre-Desorb và tiền gia nhiệt Pre-Heat giúp cải thiện độ phân giải cho sắc ký đồ.
 • Lò nhiệt độ cao đến 350°C; hiệu quả mở rộng cho các chất VOCs đến

(2) Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption

Model: CDS 9305

 • Hệ thống giải hấp nhiệt đưa mẫu thủ công, cho giải hấp 01 ống đơn; có trang bị bộ điều khiển dòng khí điện tử MFC – bao gồm các buồng ống hấp thụ đáp ứng các ống 6m x 4.5″ CDS TD tube, 10mm x 4.5″ CDS TD tube, 1/4″ x 3.5″ PE and Markes TD tube, Tekmar 1/4″ x 7″ tube and VOST 16mm X 5″ TD tube
 • Hệ thống có bẫy tập trung mẫu không cryogen độc đáo Cryogen Free với bộ tiền giải hấp Pre-Desorb và tiền gia nhiệt Pre-Heat giúp cải thiện độ phân giải cho sắc ký đồ.
 • Lò nhiệt độ cao đến 350°C; hiệu quả mở rộng cho các chất VOCs đến

(3) Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption

Model: CDS 9305

 • Hệ thống giải hấp nhiệt đưa mẫu thủ công, cho giải hấp 01 ống đơn; có trang bị bộ điều khiển dòng khí điện tử MFC – bao gồm các buồng ống hấp thụ đáp ứng các ống 6m x 4.5″ CDS TD tube, 10mm x 4.5″ CDS TD tube, 1/4″ x 3.5″ PE and Markes TD tube, Tekmar 1/4″ x 7″ tube and VOST 16mm X 5″ TD tube
 • Hệ thống có bẫy tập trung mẫu không cryogen độc đáo Cryogen Free với bộ tiền giải hấp Pre-Desorb và tiền gia nhiệt Pre-Heat giúp cải thiện độ phân giải cho sắc ký đồ.
 • Lò nhiệt độ cao đến 350°C; hiệu quả mở rộng cho các chất VOCs đến
 • Có thể kết nối với túi Tedlar, bóng thủy tinh (glass bulb) và Canister Summa

(4) Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption

Model: CDS 9350 (code: 9354-5017)

 • Hệ thống giải hấp nhiệt đưa mẫu thủ công, cho giải hấp 02 ống than cùng thời điểm – bao gồm các buồng ống hấp thụ đáp ứng các ống 6m x 4.5″ CDS TD tube, 10mm x 4.5″ CDS TD tube, 1/4″ x 3.5″ PE and Markes TD tube, Tekmar 1/4″ x 7″ tube and VOST 16mm X 5″ TD tube
 • Hệ thống có bẫy tập trung mẫu không cryogen độc đáo Cryogen Free với bộ tiền giải hấp Pre-Desorb và tiền gia nhiệt Pre-Heat giúp cải thiện độ phân giải cho sắc ký đồ.
 • Lò nhiệt độ cao đến 350°C; hiệu quả mở rộng cho các chất VOCs đến

(5) Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption với 72 vị trí mẫu tự động

Model: CDS 7550S (code: 9354-5017)

 • Hệ thống giải hấp nhiệt CDS7550S với bộ đưa mẫu tự động với 72 vị trí.
 • Hệ thống giải hấp nhiệt CDS7550S sử dụng cho cả ống kích thước ¼” ODx3.5”L và ống 6mmODx4,5”L nhờ vào khả năng chỉnh vị trí dễ dàng, chính xác
 • Lò nhiệt độ cao đến 350°C; hiệu quả mở rộng cho các chất VOCs đến
 • Hệ thống được điều khiển thông qua phần mềm máy tính

Xem tất cả 5 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300