• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Thiết bị thử nghiệm nhiên liệu hàng không Jet A-1:(17025)

GIẢI PHÁP THIẾT THIẾT BỊ

Kiểm nghiệm nhiên liệu hàng không Jet A-1:(17025)

1. Các phương pháp thử nghiệm nhiên liệu hàng không Jet A-1:(17025):

1 Ngoại quan Free Water, Particulate and Other Contamination in Aviation Fuels (Visual Inspection Procedures) theo ASTM D6986-16
2 Xác định màu Saybolt Color of Petroleum Products by the Automatic Tristimulus Method theo ASTM D6045-12 (reapproved 2017)
3 Xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển  Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure theo ASTM D86 – 18
4 Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín bằng thiết bị thử có kích thước nhỏ  Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester theo ASTM D 3828 – 16a
5 Xác định khối lượng riêng  Phương pháp đo tự động  Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter theo ASTM D 4052-18a
6 Xác định khối lượng riêng Phương pháp tỷ trọng kế Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method theo ASTM D 1298 -12b (reapproved 2017)
7 Xác định điểm băng  Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Phase Transition Method) theo ASTM D 5972 – 16
8 Xác định độ ăn mòn mảnh đồng bằng phép thử tấm đồng Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test Corrosion, Cu Strip theo ASTM D130 – 18
10 Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp bay hơi Gum content in Fuels by Jet Evaporation theo ASTM D381 – 12 (reapproved 2017)
11 Xác định trị số tách nước  Determining Water Separation Characteristics of Aviation Turbine Fuels by Portable Separometer theo ASTM D3948 – 14 (reapproved 2018)
12 Xác định độ dẫn điện Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuel theo ASTM D2624 – 15
13 Xác định trị số tách nước Determining Water Separation Characteristics of kerosene – type aviation turbine fuels containing additives by Portable Separometer ASTM D7224-14 (reapproved 2018)
14 Máy sắc ký khí GC p hân tích nhiên liệu JET A1 bằng tiêu chuẩn ASTM D8267-19A (thay thế cho ASTM D1319)

Model: SCION 456-GC (ASTM D8267-19A)

Hãng sản xuất: SCION – Anh

Xuất xứ: HÀ LAN

Xem tất cả 1 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300