Công ty thành viên

Công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐂𝐀𝐋𝐈𝐁®

– một thành viên của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN (vietnguyenco.vn) – VIỆT NGUYỄN bản chất là công ty trẻ – năng động hướng tới sự chuyên nghiệp trong phân phối sản phẩm Khoa học công nghệ tại Việt Nam với phương châm: “DONE DIFFERENTLY – LÀM KHÁC ĐI” để “MANG LẠI GIÁ TRỊ NHIỀU HƠN SO VỚI SỰ MONG ĐỢI CỦA KHÁCH HÀNG”

Image

Công Ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO

– một thành viên của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN (vietnguyenco.vn) – VIỆT NGUYỄN bản chất là công ty trẻ – năng động hướng tới sự chuyên nghiệp trong phân phối sản phẩm Khoa học công nghệ tại Việt Nam với phương châm: “DONE DIFFERENTLY – LÀM KHÁC ĐI” để “MANG LẠI GIÁ TRỊ NHIỀU HƠN SO VỚI SỰ MONG ĐỢI CỦA KHÁCH HÀNG”

Công ty TNHH 𝐯𝐢𝐞𝐭EDU®

– một thành viên của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN (vietnguyenco.vn) – VIỆT NGUYỄN bản chất là công ty trẻ – năng động hướng tới sự chuyên nghiệp trong phân phối sản phẩm Khoa học công nghệ tại Việt Nam với phương châm: “DONE DIFFERENTLY – LÀM KHÁC ĐI” để “MANG LẠI GIÁ TRỊ NHIỀU HƠN SO VỚI SỰ MONG ĐỢI CỦA KHÁCH HÀNG”

Viêtdu