Dầu khí – Phân tích khí

Giới thiệu về sắc kí khí khối phổ SCION 8900 TQ GC-MS

8900 TQ-MS Brochure 8900 TQ-MS Spec Sheet Sắc kí khí khối phổ SCION 8900 TQ GC-MS SCION 8900 TQ-MS có thiết kế nhỏ gọn nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng phân tích. Mang đến trải nghiệm tôt cho người...  Xem chi tiết

Bàn giao, lắp đặt máy lọc nước siêu sạch MembraPure Aquinity² P 35 loại 1 và loại 2 hãng membraPURE – Đức

Kỹ thuật viên Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng sử dụng  máy lọc nước siêu sạch MembraPure Aquinity² P 35 loại 1 và loại 2 cho khách hàng  Máy lọc nước siêu sach MembraPure Aquinity² P 35  ...  Xem chi tiết

Video giới thiệu cách cài đặt máy chuẩn độ điện thế đa năng Titroline 7000 hãng SI Analytics- Đức

Video giới thiệu cách cài đặt máy chuẩn độ điện thế đa năng Titroline 7000 hãng SI Analytics- Đức 1. Chuẩn độ điện thế là gì ? Chuẩn độ điện thế là một phương pháp trong phòng thí nghiệm để...  Xem chi tiết

Team kỹ thuật Việt Nguyễn sửa chữa hệ thống lấy mẫu tự động đo độ nhớt cho khách hàng lĩnh vực công nghiệp sản xuất Polyme.

Giới thiệu chung: Độ nhớt của một chất lưu là thông số đại diện cho ma sát trong của dòng chảy. Khi các dòng chất lưu sát kề có tốc độ chuyển động khác nhau, ngoài sự va đập giữa các phần tử vật chất...  Xem chi tiết

Phương pháp ASTM D5769 tiêu chuẩn để xác định Benzen, Toluene và tổng chất thơm trong khí đốt bằng sắc ký khí / khối phổ (GC/MS)

GIỚI THIỆU Sau quá trình lọc dầu, điều quan trọng là phải đánh giá chất lượng xăng và xem các quy định về nhiên liệu có đáp ứng được không. ASTM D5769 mô tả một phương pháp xác định Benzen,...  Xem chi tiết

Các giải pháp phân tích theo QCVN 01:2015/ BKHCN trên áy sắc ký khí GC (GC456 và GC436) hãng SCION – Anh (tiền thân hãng Varian – Bruker) 

Các giải pháp phân tích theo QCVN 01:2015/ BKHCN trên áy sắc ký khí GC (GC456 và GC436) hãng SCION – Anh (tiền thân hãng Varian – Bruker) Hiện tại, Việt Nam ban hành QCVN 01:2015/ BKHCN: Quy chuẩn kỹ...  Xem chi tiết

Phân tích dải sôi dầu mỏ bằng Sắc ký khí SCION 456-GC hoặc 436-GC theo ASTM D2887-B

Giới thiệu phân tích dải sôi dầu mỏ Ở nhiều khu vực, ASTM D 2887 được sử dụng để xác định sự phân bố dải sôi của các sản phẩm dầu mỏ, vật liệu thô và sản phẩm chưng cất...  Xem chi tiết

Giải pháp phân tích dầu khoáng theo tiêu chuẩn DIN-EN-ISO 9377 sử dụng SCION 456 GC

Giải pháp Giải pháp phân tích hiệu quả cao các hydrocacbon dầu khoáng trong nước bằng cách sử dụng SCION 456 GC được trang bị Programmable Temperature Vaporiser (PTV). Hệ thống này rất phù hợp với phương pháp DIN-EN-ISO 9377....  Xem chi tiết

Giải pháp phân tích các hợp chất oxy trong xăng Tuân thủ tiêu chuẩn ASTM D4815 với GC SCION

Giới thiệu Theo ủy quyền của EPA và CARB, các nhà tinh chế dầu mỏ phải kết hợp một số dạng của các thành phần có chứa oxy vào xăng sản xuất. Mô hình mà các quy định dựa trên...  Xem chi tiết

Giải pháp phân tích khí trong dầu biến thế bằng SCION TOGA và Headspace theo phương pháp ASTM 3612

Giới thiệu Dầu biến thế, nói chung là dầu khoáng, được sử dụng trong máy biến thế. Trong điều kiện bình thường, nhẹ, có rất ít phân hủy. Tuy nhiên, đôi khi gia nhiệt cục bộ hoặc gia nhiệt đồng...  Xem chi tiết