Dầu khí – Phân tích khí

Các giải pháp phân tích theo QCVN 01:2015/ BKHCN trên áy sắc ký khí GC (GC456 và GC436) hãng SCION – Anh (tiền thân hãng Varian – Bruker) 

Các giải pháp phân tích theo QCVN 01:2015/ BKHCN trên áy sắc ký khí GC (GC456 và GC436) hãng SCION – Anh (tiền thân hãng Varian – Bruker) Hiện tại, Việt Nam ban hành QCVN 01:2015/ BKHCN: Quy chuẩn kỹ...  Xem chi tiết

Phân tích dải sôi dầu mỏ bằng Sắc ký khí SCION 456-GC hoặc 436-GC theo ASTM D2887-B

Giới thiệu phân tích dải sôi dầu mỏ Ở nhiều khu vực, ASTM D 2887 được sử dụng để xác định sự phân bố dải sôi của các sản phẩm dầu mỏ, vật liệu thô và sản phẩm chưng cất...  Xem chi tiết

Giải pháp phân tích dầu khoáng theo tiêu chuẩn DIN-EN-ISO 9377 sử dụng SCION 456 GC

Giải pháp Giải pháp phân tích hiệu quả cao các hydrocacbon dầu khoáng trong nước bằng cách sử dụng SCION 456 GC được trang bị Programmable Temperature Vaporiser (PTV). Hệ thống này rất phù hợp với phương pháp DIN-EN-ISO 9377....  Xem chi tiết

Giải pháp phân tích các hợp chất oxy trong xăng Tuân thủ tiêu chuẩn ASTM D4815 với GC SCION

Giới thiệu Theo ủy quyền của EPA và CARB, các nhà tinh chế dầu mỏ phải kết hợp một số dạng của các thành phần có chứa oxy vào xăng sản xuất. Mô hình mà các quy định dựa trên...  Xem chi tiết

Giải pháp phân tích khí trong dầu biến thế bằng SCION TOGA và Headspace theo phương pháp ASTM 3612

Giới thiệu Dầu biến thế, nói chung là dầu khoáng, được sử dụng trong máy biến thế. Trong điều kiện bình thường, nhẹ, có rất ít phân hủy. Tuy nhiên, đôi khi gia nhiệt cục bộ hoặc gia nhiệt đồng...  Xem chi tiết