Nông lâm sản – Thủy sản

Precisa Thụy Sĩ Giải pháp cân phân tích chất lượng cao và chính xác

Precisa Thụy Sĩ – Lịch sử hình thành và phát triển Precisa Thụy Sĩ – Lịch sử hình thành và phát triển: Kể từ năm 1935, Precisa đã phát triển và sản xuất các thiết bị tốt nhất cùng loại...  Xem chi tiết

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng thực phẩm

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng kiểm nghiệm thực phẩm/ lâm nghiệp Food Testing & Agriculture  (10) The Analysis of Flavours in Beer with SCION ChomSync Software: https://scioninstruments.com/wp-content/uploads/2019/05/0024_AN-Comparisons-of-Flavour-Profiles-of-Beer-using-ChromSync.pdf Ứng dụng trong lĩnh Hóa chất...  Xem chi tiết