Nông lâm sản – Thủy sản

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng thực phẩm

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng kiểm nghiệm thực phẩm/ lâm nghiệp Food Testing & Agriculture  (10) The Analysis of Flavours in Beer with SCION ChomSync Software: https://scioninstruments.com/wp-content/uploads/2019/05/0024_AN-Comparisons-of-Flavour-Profiles-of-Beer-using-ChromSync.pdf Ứng dụng trong lĩnh Hóa chất...  Xem chi tiết