• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Xylem/ SI ANALYTICS (Đức)

 • Xylem là nhà sản xuất thiết bị hóa lý – môi trường – đo lường hàng đầu thế giới.
 • SI Analytics (https://www.si-analytics.com/en/?_ga=2.165124287.105987035.1627710348-10891489.1627710348) một thành viên tập đoàn Xylem, thương hiệu cũ là SCHOTT®, có hơn 40 năm với các sản phẩm piston burettes, chuẩn độ điện thế (titrators), bộ đưa mẫu (sample changers) và phần mềm.
 • Các sản phẩm thương hiệu SI Analytics:

1. Chuẩn độ điện thế Titrator thương hiên SI Analytics :
 • Simple piston burette – TITRONIC® 300 for dosing tasks and manual titration
 • Piston burette with exchangeable head – TITRONIC® 500 for dosing tasks, manual titration and sample preparation
 • Simple automatic titrator – TitroLine® 5000 For total acidity in wine. Juices, chloride in food, FOS / TAC and more
 • Automatic titrator with exchangeable head – TitroLine® 7000 for all potentiometric and dead-stop titrations
 • Chuẩn độ Karl Fischer Titrator – TitroLine® 7500 KF for volumetric and TitroLine® 7500 KF trace for coulometric titrations
 • Máy chuẩn độ điện thế đa năng (Universal Titrator) – TitroLine® 7750 and TitroLine® 7750 KF for all types of potentiometric, vol. KF and dead-stop-titrations
 • Máy chuẩn điện thế đa năng với kỹ thuật IDS (Universal titrator with IDS-technology) – TitroLine® 7800 for all potentiometric, vol. KF and dead-stop-titrations. Additionally with IDS-measuring input
 • Bộ đưa mẫu tự động cho máy chuẩn độ – Sample changer for titration – TW alpha plus for up to 24 and TW 7400 for up to 72 samples

Showing 1–12 of 43 results

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300