• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Máy đo phóng xạ trong thực phẩm

Đối với thực phẩm, năm 2011, BYT đã ban hành thông tư số 17/2011/TT-BYT quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm sản suất trong nước, nhập khẩu có khả năng nhiễm phóng xạ từ các sự cố hạt nhân.

Bảng: Mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm (Hoàn toàn tương đương với Codex Standard 193-1995, FAO).

Tên thực phẩm

Đồng vị phóng xạ đại diện

Tổng hoạt độ phóng xạ tối đa (Bq/kg)

Ghi chú

Thực phẩm dành cho trẻ em dưới 12  tháng tuổi 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am

1

90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U

100

35S*, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir

1000

* quy định cho lưu huỳnh liên kết hữu cơ
3H**, 14C, 99Tc

1000

** quy định cho triti liên kết hữu cơ
Các loại thực phẩm khác 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am

1

90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U

100

35S*, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir

1000

* quy định cho lưu huỳnh liên kết hữu cơ
3H**, 14C, 99Tc

10000

** quy định cho triti liên kết hữu cơ

 

Xem tất cả 2 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300