• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

TISCH (Mỹ)

  • TISCH ENVIRONMENT có địa chỉ tại 145 South Miami Ave. Cleves, OH 45002 USA; là công ty sản xuất gia đình hình thành từ năm 1954 – là công ty chuyên sản xuất các thiết bị lấy mẫu thể tích lớn; lấy mẫu bụi – kim loại – hơi acid và các thiết bị giám sát đặc biệt;
  • Các sản phẩm của TISCH gồm: lấy mẫu không khí khối lượng lớn, lấy mẫu chì, giám sát hạt, phát thải hạt, giám sát thuốc trừ sâu, lấy mẫu thuốc trừ sâu, tổng số hạt lơ lửng, lấy mẫu hạt, Phương pháp Tham chiếu Liên bang PM-10, Phương pháp Tham chiếu Liên bang PM2.5, EPA Phương pháp TO-4A, EPA Phương pháp TO-9A, EPA Phương pháp TO-13A, v.v.

THAM KHẢO CÁC BÁO GIÁ CẤU HÌNH:

1. Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 môi trường xung quanh

2. Thiết bị lấy mẫu bụi PM10 môi trường xung quanh

3. Thiết bị lấy mẫu bụi PUF theo phương pháp US EPA method TO-9A

4. Thiết bị lấy mẫu bụi bông Cotton Dust Sampler

Xem tất cả 4 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300