RLPR0514 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm Labcold

Tủ lạnh phòng thí nghiệm 150 lít, 1 ÷ +10ºC
Model: RLPR0514
Hãng sản xuất: LABCold – Anh
Xuất xứ: Anh