RAFR21042 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm Labcold

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, cửa đặc, 571 lít, 2 ÷ +10ºC
Model: RAFR21042
Hãng sản xuất: LABCold – Anh
Xuất xứ: Anh