Máy đếm tế bào soma Ekomilk Scan

Máy phân tích tế bào soma của sữa
Model: Ekomilk Scan
Hãng sản xuất: EON (BULTEH 2000 Ltd.) – Bungari

Máy đếm tế bào soma Ekomilk Scan