ELSEC765

Thiết bị giám sát, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng UV, ánh sáng LUX môi trường
Model: ELSEC765C
Hãng sản xuất: Sper Scientific – Mỹ