800045

Bộ giám sát, theo dõi môi trường không khí trong phòng (CO2/ độ ẩm/ điểm động sương/ nhiệt độ/ điểm bầu ướt)
Model: 800045
Hãng sản xuất: Sper Scientific – Mỹ