lusp-82am

Thiết bị đo nhiệt độ, tốc độ gió và thể tích khí
Model: LUSP-82AM
Hãng sản xuất: Sper Scientific – Mỹ