850070

Máy đo vi khí hậu mini: tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng, nhiệt độ PT 1000
Model: 850070
Hãng sản xuất: Sper Scientific – Mỹ