shaking-water-baths

Bể ổn nhiệt lắc Thermolab, model: 10970
Model: 10970
Hãng sản xuất: GFL – Đức
Xuất xứ: Đức