aridus3

Hệ thống hóa hơi khử độc Aridus ( Desolvating Nebulizer System) dùng cho máy ICP-MS

Hệ thống Máy hóa hơi khử độc Teledyne CETAC Aridus3 là một phụ kiện nạp mẫu chất lỏng chuyên dụng cho khối phổ plasma kết hợp cảm ứng (ICP ‑ MS). Aridus3 có thể nâng cao độ nhạy của chất phân tích lên đến 10 lần hoặc hơn và có thể làm giảm đáng kể sự cản trở của dung môi như oxit và hydrua.