poly-spill-pallet4-drum

Pallet nhựa chống tràn Sysbel SPP104 dung tích chứa 68 Gallon/ 260 lít, bằng nhựa Poly chứa thùng phuy chống tràn dầu loại 04 drum, 200 lít/drum