Máy lọc nước siêu sạch loại II RiOs-DI 3 UV, code: ZRDSVP300, cho ra nước loại II 

Máy lọc nước siêu sạch loại II RiOs-DI 3 UV, code: ZRDSVP300, cho ra nước loại II