Untitled

Bể rửa bằng sóng siêu âm S40H Elma 4.25 lít được sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm, bệnh viện, trường học, cửa hàng nữ trang, đồng hồ, nhà xưởng sản xuất linh kiện cơ khí, mạch điện tử. Tham khảo: S10H, S15H, S30H, S40H, S60H, S70H, S80H, S90H, S100H, S120H, S130H, S150, S180H, S300H, S450H, S900H