Easy Elma

Bể rửa siêu âm EASY 40H Elma 4.25 lít được sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, cửa hàng nữ trang, đồng hồ, nhà xưởng sản xuất linh kiện cơ khí, mạch điện tử. Tham khảo: Easy 10H, Easy 20 H, Easy 30H, Easy 40H, Easy 60H, Easy 100H, Easy 120H, Easy 180H, Easy 300H