laboratory-refrigerator-labex-105-kirsch

Tủ lạnh phòng thí nghiệm chống cháy nổ 0°C ÷ 20°C, 105 lít, EX II 3 G T6 LABEX®-105