laboratory-refrigerator-labo-125_kirsch

Tủ lạnh phòng thí nghiệm chống cháy nổ 0°C ÷ 20°C, 125 lít, EX II 3 G T6
Model: LABEX®-125