labor-kuehlschrank-labex-335

Tủ lạnh phòng thí nghiệm chống cháy nổ 0°C ÷ 20°C, 330 lít, EX II 3 G T6
Model: LABEX®-335

Tủ lạnh phòng thí nghiệm chống cháy nổ Kirsch