Untitled

Tủ đông phòng thí nghiệm chống nổ
-5°C ÷ – 25°C, 95 lít
Model: FROSTER-LABEX®-96
Hãng sản xuất: KIRSCH – Đức