Tủ đựng hóa chất chống cháy 60 Gal

Tủ đựng hóa chất chống cháy 60 Gal
Model: WA810600 Sysbel – 227 lít, cửa không tự đóng