Tủ đựng hóa chất chống cháy 90 Gal

Tủ đựng hóa chất chống cháy 90 Gal
WA810860 Sysbel – 340 lít, cửa không tự đóng