SCAN001B Sysbel – Trung Quốc

Thùng chứa an toàn hóa chất chống cháy nổ, bằng thép, loại I, màu xanh, cho đựng dung môi dầu lửa Kerosene, 2.5 Gallon/ 9.5 Lít
Model: SCAN001B
Hãng sản xuất: Sysbel – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc