scan002b-sysbel-trung-quoc

Thùng chứa an toàn hóa chất chống cháy nổ, bằng thép, loại I, màu xanh, cho đựng dung môi dầu lửa Kerosene, 5 Gallon/ 19 Lít
Model: SCAN002B
Hãng sản xuất: Sysbel – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc