SOP001 Absorbent Pillow Sysbel – Trung Quốc

Gối thấm dầu Oil Only Absorbent Pillow, màu trắng
Model: SOP001
Hãng sản xuất: Sysbel – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc