SUP001 Sysbel – Trung Quốc

Gối tấm thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka…; màu xám
Model: SUP001
Hãng sản xuất: Sysbel – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc